MoSCoW METHODE

Het toekennen van dergelijke prioriteiten aan eisen helpt om projecten hanteerbaar te houden. Er kan sneller naar een oplevermoment worden gewerkt. Door minder belangrijke features (al dan niet tijdelijk) achterwege te laten is de ontwikkeling en ondersteuning van een project ook eenvoudiger.

De MoSCow-methode is een principe dat veel wordt toegepast binnen productontwikkeling, software-ontwikkeling en bedrijfsanalyse om prioriteiten vast te stellen. De eisen van een project (denk aan de features van een product) worden bij een moscow-analyse ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Must-have: Vereist om te kunnen spreken van een werkbaar product;

– Een praktisch platform waarop bewoners zich kunnen aanmelden en ingezien kunnen worden doormiddel van een persoonlijke pagina.

– Bewoners kunnen (samen met naasten) media uploaden (Foto’s, video’s, geluid(opnames) om ervaringen en belevingen te herinneren.

– Een bewerkbaar overzicht van het profiel van de bewoner.

– Levensloop van de persoon, hoe was de persoon 20 jaar geleden en 40 jaar geleden? (Tijdlijn)

Should-have: Hoge prioriteit, maar niet vereist voor een bruikbaar product;

– Beschrijving van het profiel, wie is het en waar op te letten met interesses.

– Medewerkers hebben toegang tot de profielen van bewoners en kunnen deze ook bewerken.

– Interesses van de bewoner

– Wanneer is de media geupload? Bij welke tijd hoort deze media. (Tijdlijn).

Could-have: Optie die alleen wordt meegenomen als er tijd over is;

– Gemeenschappelijke interesses tussen de bewoners

– Wat is er nog niet ingevuld in het profiel (Meldingen)

– Pictogrammen in plaats van teksten om aan te passen op het niveau van de bewoner.

– Melding als er iets nieuws is geüpload door een bewoner.

Would-have: Geen prioriteit, kan eventueel in de toekomst opnieuw worden overwogen (ook wel: won’t-have).

– Gegevens van naasten en familie.

– Account verwijderen.

Conclusie

Na wat feedback heb ik aanpassingen gemaakt in mijn MoSCoW methode. Zo heb ik ook vanuit het zorg perspectief de puntjes op de I kunnen zetten wat mij goed heeft geholpen. Hierbij heb ik geleerd dat het belangrijk is om deze stappen goed te doorlopen met de experts om vanuit een zorgperspectief te kijken. De experts hebben een veel beter beeld van de bewoners.

Nadat ik de prioriteiten op orde had ben ik verder gegaan met de volgende stap wireframes. De prioriteiten zitten verwerkt in het prototype en de realisatie.

© 2021 - 2022 Stage Portfolio - Pim Dankers. All Rights Reserved.

Close Menu