PROJECTPLAN

Op deze pagina staat de samenvatting van mijn projectplan. Wilt u het gehele plan inzien? Klik dan op de knop onderaan de pagina.

Het bedrijf

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét expertisecentrum bij uitstek. De kracht van het bedrijf zit in de veelomvattende benadering, die gespecialiseerde zorg, speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap in nauwe verbinding met elkaar ontwikkelt en aanbiedt. Doordat de professionals vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëert Kempenhaeghe integrale en effectieve oplossingen.

Binnen Kempenhaeghe kunnen patiënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal en kijken vooral naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Omdat ze weten dat een ziekte een grote impact kan hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving, hebben de professionals altijd alle aandacht voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Ze wenden hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken tot de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.

De opdracht

Het creëren van een digitaal “levensboek van bewoners” via een samenwerking van Fontys Mens & Gezondheid, Fontys Toegepaste Psychologie en FHICT (Student Collaboration for Society). Graag wil Kempenhaeghe een digitaal levensboek creëren over/van de bewoners. Ze beogen een platform waar laagdrempelig het levensverhaal van de patiënten verteld kan worden. Gecreëerd door patiënten zelf en vrienden/familie/professionals. Dit zodat zorgpersoneel beter persoonlijk toegespitste zorg kunnen gaan leveren. Maar dit platform zou ook kunnen bijdragen aan de sociale cohesie tussen patiënten. De student(en) gaan onderzoek doen naar een geschikte UX, manier van een soort CMS-systeem, beste manier van ontsluiting naar zorgpersoneel en bewoners.

Er zijn veel verschillende bewoners binnen Kemperhaeghe. Zowel bewoners die hun hele leven al een beperking hebben, maar ook mensen die plotseling een hele omslag hebben gehad waardoor hun leven op zijn kop staat. Zo is ook het probleem dat niet alle bewoners in staat zijn om hun levensverhaal te vertellen. Om medewerkers goed op de hoogte te brengen van de bewoners is het platform met daarbij het levensboek een goede oplossing. Zo kunnen medewerkers een goed beeld krijgen met wie ze te maken hebben en waar ze rekening mee kunnen houden. Op die manier kan je de beste toegepaste zorg leveren. Ook zou je via dit platform gedeelde interesses van de bewoners kunnen linken en daarop inspelen.

Onderzoek

Ik creëerde een design challenge en bijbehorende onderzoeksvragen die me tijdens het project helpen. Hieronder heb ik een overzicht gegeven van de design challenge en de onderzoeksvragen. In mijn portfolio zie je hoe ik de vragen heb toegepast in mijn onderzoek en uitwerkingen.

Design challenge versie 1:

Design een prototype zodat bewoners samen met naasten & professionals hun levensboek kunnen beschrijven aan de medewerkers om zo toegespitste zorg te kunnen verlenen. En bewoners de kwaliteiten van vroeger leven te laten ervaren en bevorderen.

De conclusie is dat de bewoners op nummer 1 staan en de medewerkers op nummer 2. Daarnaast het levensboek veranderen in levensverhaal. Hiervoor heb ik mijn design challenge verbeterd. Zie versie 2 hieronder.

Design challenge versie 2:

Design een prototype zodat bewoners kwaliteiten van vroeger kunnen ervaren en bevorderen. Daarnaast kunnen de bewoners samen met naasten & professionals hun levensverhaal beschrijven zodat medewerkers persoonlijkere zorg kunnen verlenen. 

Planning

© 2021 - 2022 Stage Portfolio - Pim Dankers. All Rights Reserved.

Close Menu