LEESGIDS EN PORTFOLIO SAMENVATTING

Deze pagina bevat een leesgids en portfolio-samenvatting om u te helpen bij het beoordelen van mijn portfolio. Het geeft een snel overzicht van de opdracht, de betrokken stakeholders, de aanpak en resultaten. Aan het einde van de pagina staat een competentieoverzicht om je gemakkelijk door mijn portfolio te leiden.

Het bedrijf

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét expertisecentrum bij uitstek. De kracht van het bedrijf zit in de veelomvattende benadering, die gespecialiseerde zorg, speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap in nauwe verbinding met elkaar ontwikkelt en aanbiedt. Doordat de professionals vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëert Kempenhaeghe integrale en effectieve oplossingen.

Binnen Kempenhaeghe kunnen patiënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal en kijken vooral naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Omdat ze weten dat een ziekte een grote impact kan hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving, hebben de professionals altijd alle aandacht voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Ze wenden hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken tot de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.

De opdracht

Het creëren van een digitaal “levensboek van bewoners” via een samenwerking van Fontys Mens & Gezondheid, Fontys Toegepaste Psychologie en FHICT (Student Collaboration for Society). Graag wil Kempenhaeghe een digitaal levensboek creëren over/van de bewoners. Ze beogen een platform waar laagdrempelig het levensverhaal van de patiënten verteld kan worden. Gecreëerd door patiënten zelf en vrienden/familie/professionals. Dit zodat zorgpersoneel beter persoonlijk toegespitste zorg kunnen gaan leveren. Maar dit platform zou ook kunnen bijdragen aan de sociale cohesie tussen patiënten. De student(en) gaan onderzoek doen naar een geschikte UX, manier van een soort CMS-systeem, beste manier van ontsluiting naar zorgpersoneel en bewoners.

Er zijn veel verschillende bewoners binnen Kemperhaeghe. Zowel bewoners die hun hele leven al een beperking hebben, maar ook mensen die plotseling een hele omslag hebben gehad waardoor hun leven op zijn kop staat. Zo is ook het probleem dat niet alle bewoners in staat zijn om hun levensverhaal te vertellen. Om medewerkers goed op de hoogte te brengen van de bewoners is het platform met daarbij het levensboek een goede oplossing. Zo kunnen medewerkers een goed beeld krijgen met wie ze te maken hebben en waar ze rekening mee kunnen houden. Op die manier kan je de beste toegepaste zorg leveren. Ook zou je via dit platform gedeelde interesses van de bewoners kunnen linken en daarop inspelen.

Aanpak

Voor de aanpak ben ik begonnen met een planning om een duidelijk overzicht te creëren in het tijdsbestek dat ik had. Vanuit de planning heb ik eerst een begin gemaakt aan mijn onderzoek om er achter te komen wat er precies allemaal gedaan moest worden. Vanuit hier heb ik mijn planning aangevuld en ben ik verder gegaan met mijn onderzoek. Hieronder zie je hoe ik de planning heb ingedeeld in sprints.

Uitvoering

In het begin van mijn stage ben ik de eerste weken aanwezig geweest op de afdeling zelf. Later is dit helaas veranderd door de corona pandemie die nu bezig is. Tijdens de eerste weken heb ik medewerkers ontmoet en heb ik een duidelijk beeld gekregen hoe het werkt met de bewoners op de afdeling. Omdat ze voorheen al met fysieke levensboeken hadden gewerkt was iedereen zeer enthousiast dat ik hiermee aan de slag ging. Zo heb ik ook veel informatie en input gekregen rondom de afdeling en had ik al snel een beter beeld bij het concept. Ook hebben ze mij een fysiek levensboek laten zien met daarbij de voor en nadelen. Nadat alles zo goed als duidelijk was ben ik verder gegaan met het onderzoek

Onderzoek

Ik creëerde een design challenge en bijbehorende onderzoeksvragen die me tijdens het project helpen. Hieronder heb ik een overzicht gegeven van de design challenge en de onderzoeksvragen. In mijn portfolio zie je hoe ik de vragen heb toegepast in mijn onderzoek en uitwerkingen.

Design challenge versie 2:

Design een prototype zodat bewoners kwaliteiten van vroeger kunnen ervaren en bevorderen. Daarnaast kunnen de bewoners samen met naasten & professionals hun levensverhaal beschrijven zodat medewerkers persoonlijkere zorg kunnen verlenen. 

Resultaten

Het hele project heeft geresulteerd in een gesloten social-media platform binnen Kempenhaeghe waarop zowel de bewoner als de medewerker een profiel kan aanmaken. Op het profiel kan informatie gevonden worden wie de persoon is en wat hij of zij heeft meegemaakt. Op de tijdlijn kunnen de personen het levensverhaal beschrijven samen met naasten, familie of medewerkers doormiddel van media en teksten. De levensverhalen / tijdlijnen kunnen worden ingedeeld. Zo kan de tijdlijn ingedeeld worden door persoonlijke verhalen, groepsactiviteiten, familie, vrienden en oude herinneringen. Ook kan de gebruiker een album maken om bepaalde media sneller terug te vinden. Hierdoor kan een (nieuwe) medewerker ook persoonlijkere zorg verlenen. Het is dan ook niet de bedoeling dat hier medische informatie te vinden is. Het is de bedoeling dat je een duidelijke indruk krijgt wie de persoon is en wat de herinneringen zijn die iets vertellen over hem of haar.

Hieronder kan je een kijkje nemen hoe mijn prototype eruit ziet en hoe de uitwerking hiervan is gerealiseerd. Wil je hier meer over lezen? Neem dan een kijkje in mijn portfolio of zie mijn competentie overzicht hieronder.

Competentie overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van mijn portfolio-items gekoppeld aan de FHICT-competenties.

Deze beoordelingsdimensie komt terug in alle producten die ik deze stage heb gerealiseerd. Het portfolio zelf is opgedeeld in alle fasen van de IT-cyclus, Analyse, Adviseren, Ontwerp, Realisatie, Beheren & Controleren en Professionele ontwikkeling.

Project document

In dit projectdocument kunt u de complexiteit van de opdracht en mijn eigen bijdrage terugzien.

 

Portfolio

Op mijn portfolio kan je mijn gehele stappenplan terugzien.

Project document

In dit projectdocument kunt u de inhoud van de stageopdracht terugvinden.

 

Research

In het onderzoek zijn meerdere onderzoeksmethodes toegepast om tot een conclusie te komen voor de vervolgstap.

Research

In het onderzoek zijn meerdere adviezen ondervonden die zijn toegepast op het project.

 

Userstories

Met behulp van de MoSCoW methode heb ik de prioriteiten van de functies op een rijtje gezet.

 

Presentation

Aan de hand van de presentatie is er advies gegeven over het product aan onder andere de directeur van Kempenhaeghe.

 

Transfer

In het transferdocument staat alles wat de volgende persoon moet weten over waar het project nu staat en wat er eventueel nog gedaan kan worden.

Wireframe

In de wireframes zijn de eerste schetsen gemaakt van het prototype.

 

Prototype

De klikbare uitwerking van de wireframes. Het prototype is wat het concept visueel presenteerbaar maakt.

 

Realisation

De uitwerking van het prototype in een platform. Dit platform is gerealiseerd in een CMS systeem.

Prototype

Het prototype is een realisatie van de wireframes om het concept visueel presenteerbaar te maken.

 

Realisation

Dit is de uitwerking van het platform. Met dit CMS systeem kan je het product uitproberen.

Planning

Doormiddel van Trello en andere methodes heb ik mijn planning aangehouden om alles realistisch binnen de tijd te halen.

 

Transfer

In het tranfser-document staat alles wat de volgende persoon moet weten die met dit project verder gaat. Inclusief het platform met database bestanden.

 

Professional skills

Op de pagina professional skills ga ik dieper in op de keuzes die ik gemaakt heb tijdens mijn stage.

Professional skills

Op de pagina professional skills vertel ik meer over hoe de communicatie binnen mijn stage is gegaan.

Professional skills

Op de pagina professional skills ben ik ook dieper in gegaan op de reflectie van mijn leervermogen.

© 2021 - 2022 Stage Portfolio - Pim Dankers. All Rights Reserved.

Close Menu