RESEARCH

De beschrijving van het doel, analyse & probleem doormiddel van Library research, Field research, Lab, Showroom & Workshop.

Onderzoek

Ik creëerde een design challenge en bijbehorende onderzoeksvragen die me tijdens het project helpen. Hieronder heb ik een overzicht gegeven van de design challenge en de onderzoeksvragen. In mijn portfolio zie je hoe ik de vragen heb toegepast in mijn onderzoek en uitwerkingen.

Design challenge versie 1:

Design een prototype zodat bewoners samen met naasten & professionals hun levensboek kunnen beschrijven aan de medewerkers om zo toegespitste zorg te kunnen verlenen. En bewoners de kwaliteiten van vroeger leven te laten ervaren en bevorderen.

De conclusie is dat de bewoners op nummer 1 staan en de medewerkers op nummer 2. Daarnaast het levensboek veranderen in levensverhaal. Hiervoor heb ik mijn design challenge verbeterd. Zie versie 2 hieronder.

Design challenge versie 2:

Design een prototype zodat bewoners kwaliteiten van vroeger kunnen ervaren en bevorderen. Daarnaast kunnen de bewoners samen met naasten & professionals hun levensverhaal beschrijven zodat medewerkers persoonlijkere zorg kunnen verlenen. 

indeling

Om de nauwkeurigheid van dit project te waarborgen, zal ik onderzoeken wat er al is gedaan. Verder zal ik onderzoek gaan doen naar de bewoners en medewerkers, en welke systemen er beschikbaar zijn en/of al gebruikt worden. Dit is doorlopend het project aangevuld.

50px-Logo-library

-Available product analysis

-Literature study

-Community research

-Expert interview

50px-Logo-field

-Webinar

-Document analysis

-Explore user requirements

-Stakeholder analyses

50px-Logo-lab

-Security test

-Usability testing

50px-Logo-showroom

-Peer review

-Pitch

-Product review

50px-Logo-workshop

-IT architecture sketching

-Prototype

-Requirements prioritization

Conclusie

Na het onderzoek met daarbij alle feedback komt het erop neer dat het een platform gaat worden waarop de bewoners hun kwaliteiten van vroeger en nu kunnen ervaren en bevorderen. Ook kan hierop het levensverhaal beschreven worden zodat er gerichte zorg gegeven kan worden. Op het platform kunnen niet alleen de bewoners een profiel aanmaken maar ook de medewerkers. Het is de bedoeling dat de bewoner ook echt als een bewoner wordt gezien en niet als een patiënt of cliënt. Dit doormiddel het profiel te personaliseren met media. Foto’s, video’s, geluiden etc. van vroeger en nu.

In deze fase heb ik vooral geleerd waar ik rekening mee moet houden vanuit een zorgperspectief. Dankzij experts op dit vakgebied die me kennis hebben gegeven heb ik een beter inzicht gekregen waar ik naartoe moet werken.

De volgende stap is om de prioriteiten in kaart te brengen om een duidelijk beeld te krijgen wat er in het platform moet zitten. Dit zie je in mijn MoSCoW methode.

© 2021 - 2022 Stage Portfolio - Pim Dankers. All Rights Reserved.

Close Menu