PROFESSIONAL SKILLS

Judgement

Tijdens mijn stage heb ik veel onderzoek gedaan en keuzes gemaakt om er voor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de eisen. Zo hebben mijn onderzoeken een groot aandeel geleverd aan mijn vervolg stappen. Als eerst heb ik een planning gemaakt om er voor te zorgen dat ik alles op tijd af zou krijgen zonder in tijdsnood te komen wat gelukt is. Daarna ben ik onderzoeksvragen gaan maken en heb ik een design-challenge opgezet die ik doorlopend heb aangepast. De onderzoeksvragen heb ik aan de hand van de DOT methodes toegepast. Hieruit zijn conclusies gekomen die ik heb meegenomen naar de vervolg stappen.

Zo zijn er al wat ideeën op gekomen en zijn de prioriteiten verwerkt in de MoSCoW methode. Op deze manier kreeg ik een duidelijk beeld wat er belangrijk was en wat er minder belangrijk was. Deze heb ik besproken met Inge en Isa en heb ik aanpassingen gemaakt waar nodig was. Zo heb ik ook geleerd dat het belangrijk is dat je vanuit verschillende perspectieven moet kijken. Zowel vanuit de ICT en vanuit de zorg. Het is dan ook belangrijk om deze kwaliteiten te koppelen en hier je voordeel uit te halen. Zo heb ik ook wel gemerkt dat het soms lastig kan zijn als je sommige termen vanuit de zorg niet kent. Gelukkig zijn hier meerdere experts voor in dit vakgebied die me hierbij hebben kunnen ondersteunen tijden dit project. Door samen te werken kom je een heel stuk verder en kom je ook op nieuwe ideeën. Het was daarom ook heel interessant om deze termen uit te wisselen om elkaar hierbij te ontwikkelen.

Zo heb ik vaker tijdens het project samen gezeten met zowel Inge Smits (Mijn stagebegeleider), Isa Martens (Stagiaire opleiding verpleegkundige) en Bas Waas (Opleiding psychologie) om mijn voortgang te bespreken en het vanuit hun perspectief te zien. Ook zijn bepaalde onderdelen meegenomen op de afdeling zelf en zijn ook de bewoners betrokken geweest tijdens het project om een beter inzicht te krijgen en of ik op het goede pad zit. Dit heeft mij persoonlijk goed geholpen omdat het voor mij vaak lastig was mezelf te plaatsen in de zorg. Uiteindelijk heb ik ook juist veel positieve feedback gekregen wat mijn zelfvertrouwen omhoog werkte. Zo heb ik tussendoor ook persoonlijke gesprekken gehad met Inge zelf omdat ik het lastig vond om mezelf te plaatsen of ik op de het goede pad zat. Deze gesprekken hebben mij positieve feedback gegeven en hierdoor ook wat meer zelfvertrouwen gekregen. Het was fijn om te horen hoe tevreden iedereen was met de input die ik gaf. 

Het is niet altijd makkelijk geweest omdat ik alleen de eerste paar weken/maanden aanwezig kon zijn op de afdeling zelf. In verband met corona op de afdelingen moest ik ook veel vanuit thuis doen wat niet altijd gemakkelijk was. Hier heb ik mezelf wel op kunnen aanpassen en hebben we ook veel communicatie gehad via Teams. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook even heb moeten vinden in deze tijd, het was niet makkelijk en het thuis zitten werd me steeds moeilijker. Het begon een barrière te worden waar ik mezelf doorheen heb kunnen zetten dankzij iedereen die zich om mij heen bevond tijdens dit project. 

Communication

De eerste weken/maanden heb ik heel veel medewerkers leren kennen die me heel veel kennis hebben gegeven. Zo heb ik ook fysiek heel veel meegekregen uit het vak zelf  en heb ik bijvoorbeeld ook de fysieke levensboeken gezien zoals ze eerst werden gebruikt. Zo heeft Yvonne Slits ook haar vorige onderzoek laten zien wat me een stap in de goede richting heeft laten zetten. De eerste weken heb ik een goed beeld gekregen van de medewerkers en bewoners binnen de afdeling. Zo kon ik ook goed inschatten welke kant ik op moest kijken en waar ik mezelf kon aanpassen tijdens het project.

Daarna werd alles een stuk lastiger vanwege corona en heb ik ook veel vanuit thuis gedaan. Wekelijks hebben we meetings gehad via Teams waarop we de voortgang van onze stages besproken. Zo waren er meerdere stagiaires vanuit de zorg waar ik veel waarde uit kon halen door te weten waar iedereen mee bezig was. Dit heeft me ook op een ander perspectief leren kijken. Daarnaast zijn er ook meetings geweest waarop we op een fysieke locatie hadden afgesproken met zijn alle om de voortgang te laten zien en vragen te stellen waar nodig was. Ook heb ik met Frank Roosen een paar tussentijdse evaluaties gepland om te kijken hoe ik ervoor stond. Dit gaf mij inzicht in waar ik stond wat me een steuntje in de rug heeft gegeven.

Ook zoals hiervoor besproken bij Judgement heb ik contact gehad met Inge Smits, Isa Martens en Bas Waas om de voortgang te bespreken en vanuit andere perspectieven te kijken. Alle onderdelen zijn zo ook meegenomen op de afdeling zelf en heb via onze communicatie veel waarde kunnen halen uit de gesprekken en onderzoeken. We konden dan ook altijd bij elkaar terecht met vragen wat de voortgang heeft versterkt. Ook hebben we bijvoorbeeld contact gehad met Leon (Medewerker) die goede ideeën had voor het project en voorheen ook bezig was geweest met de levensverhalen van bewoners. Zo zijn er meerdere medewerkers geweest die met ons gecommuniceerd hebben over ideeën. Er zijn zelfs mails rond gegaan op de afdeling zelf om input te geven vanuit iedereen zijn perspectief. Op die manier waren alle initiatieven welkom en heb ik breed kunnen kijken naar wat medewerkers graag willen.

Learning ability

Ik ben zeer tevreden met de groei die ik de afgelopen tijd heb mogen ontwikkelen. Zo heb ik veel gezien vanuit verschillende perspectieven in de zorg en kom je er achter hoe hard technologie nodig is in verschillende vlakken en zie je hoeveel mogelijkheden er zijn. Het was juist heel interessant om een maatschappelijke stage te mogen doen. Doordat deze stage juist anders is als stages bij ICT bedrijven heeft dit mijn ogen geopend en zou ik iedereen aanraden om juist ook eens de andere kant op te kijken. Ook heb ik tijdens mijn stage leerdoelen opgesteld waarin ik mezelf wou verbeteren. Mijn leerdoelen waren:

  • Een klikbaar & presenteerbaar prototype UI/UX maken die voldoet aan de eisen.
  • Een CMS systeem op te zetten met daarop de benodigde tools / plugins / database etc.
  • Door middel van professioneel te communiceren en samen te werken met experts meer kennis op doen in een ander vakgebied om te zien welke ICT mogelijkheden er allemaal zijn en wat er mogelijk is.

Als ik terug kijk naar alle dingen die ik heb geleerd tijdens mijn stage kan ik zeker zeggen dat ik gegroeid ben in alle 3 mijn leerdoelen. Zo heb ik een duidelijk prototype ontworpen die ik samen met experts heb getest bij de bewoners en medewerkers om zo aanpassingen te maken. Uiteindelijk is hier een conclusie uitgekomen die ik heb meegenomen in de uitwerking van het platform. Al deze verbeteringen zijn vooral te danken aan de samenwerkingen die tot stand zijn gekomen tijdens mijn stage.

Ondanks de pandemie is alles goed verlopen voor mijn gevoel ook al zat ik niet altijd even lekker in mijn vel hierdoor. Dit was natuurlijk beter geweest als ik vaker op locatie aanwezig was geweest wat helaas niet mogelijk was. Toch heb ik een persoonlijke groei doorgemaakt en ben ik trots op mijn eindproduct. Het was ook heel erg tof om te horen dat de directeur van Kempenhaeghe dit project wel zag zitten en dit door gaat zetten in de toekomst. Ik ben er trots op dat ik de eerste steen heb mogen leggen!

Tools / Programma's

Ook heb ik allerlei tools en programma’s gebruikt om mijn project te realiseren. Hieronder zie je welke tools/programma’s ik allemaal heb gebruikt tijdens mijn stage.

Adobe Photoshop

Photoshop heb ik gebruikt voor digitale beeldbewerkingen tijdens mijn stage. Dit heb ik gebruikt voor logo’s, banners, schetsen, kleine aanpassingen, mijn portfolio, etc. Dit programma gebruik ik al 12 jaar en zit standaard in mijn werksysteem. Hiermee kan je eindeloos doorgaan op beeldbewerkingen.

Adobe XD

Adobe XD heb ik gebruikt om mijn prototype clickable te maken en te presenteren. Doordat je zo door alle functies heen kan gaan zonder dat het platform af is kan je gemakkelijk feedback krijgen en verwerken zodat je eindproduct optimaal ontwikkeld wordt. Dit prototype heb ik op deze manier makkelijk kunnen presenteren voor de medewerkers, bewoners, docenten en zelfs de directeur van Kempenhaeghe.

Figma

Figma heb ik gebruikt om wireframes te maken om een eerste schets te creëren. Aan de hand van deze schets kunnen mensen een makkelijk beeld vormen van wat ik in mijn gedachten heb zitten. Aan de hand van de conclusies van mijn schetsen ben ik verder gegaan met het prototype.

WordPress

Nadat alles duidelijk was heb ik het CMS systeem WordPress gebruikt om zo functioneel mogelijk het concept te realiseren. Hier kan je meer over vinden in het stuk realisatie. Ook heb ik WordPress gebruikt om mijn portfolio zorgvuldig op te zetten. (Deze site).

Trello

Deze tool heb ik gebruikt om mijn brede planning te maken. In deze tool kan je makkelijk afvinken wat je al hebt gedaan en wat nog gedaan moet worden. Zie planning in mijn portfolio voor meer.

Teams

Er is tijdens mijn stage ook veel gebruik gemaakt van Teams om zo toch tijdens de pandemie een goede communicatie te hebben.

APA Generator

Ook heb ik een APA generator gebruikt om zo professioneel mogelijk mijn bronmeldingen te vermelden. 

© 2021 - 2022 Stage Portfolio - Pim Dankers. All Rights Reserved.

Close Menu