TRANSFER DOCUMENT

Voor wie is het? (Kempenhaeghe).

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét expertisecentrum bij uitstek. De kracht van het bedrijf zit in de veelomvattende benadering, die gespecialiseerde zorg, speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap in nauwe verbinding met elkaar ontwikkelt en aanbiedt. Doordat de professionals vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëert Kempenhaeghe integrale en effectieve oplossingen. Binnen Kempenhaeghe kunnen patiënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal en kijken vooral naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Omdat ze weten dat een ziekte een grote impact kan hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving, hebben de professionals altijd alle aandacht voor patiënten, leerlingen, cliënten en hun omgeving. Ze wenden hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken tot de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen. 

Kempenhaeghe. (z.d.). Kempenhaeghe NL. Geraadpleegd op 10 januari 2022, van //www.kempenhaeghe.nl/kempenhaeghe/ 

Wat is de opdracht? (Algemeen)

Het creëren van een digitaal “levensboek van bewoners” via een samenwerking van Fontys Mens & Gezondheid, Fontys Toegepaste Psychologie en FHICT (Student Collaboration for Society). Graag wil Kempenhaeghe een digitaal levensboek creëren over/van de bewoners. Ze beogen een platform waar laagdrempelig het levensverhaal van de patiënten verteld kan worden. Gecreëerd door patiënten zelf en vrienden/familie/professionals. Dit zodat zorgpersoneel beter persoonlijk toegespitste zorg kunnen gaan leveren. Maar dit platform zou ook kunnen bijdragen aan de sociale cohesie tussen patiënten. De student(en) gaan onderzoek doen naar een geschikte UX, manier van een soort CMS-systeem (het systeem waar het platform op is gemaakt), beste manier van ontsluiting naar zorgpersoneel en bewoners. Er zijn veel verschillende bewoners binnen Kempenhaeghe. Zowel bewoners die hun hele leven al een beperking hebben, maar ook mensen die plotseling door omstandigheden binnen Kempenhaeghe terecht zijn gekomen. Zo is ook een uitdaging omdat dat niet alle bewoners in staat zijn om hun levensverhaal te vertellen. Om medewerkers goed op de hoogte te brengen van de bewoners is het platform met daarbij het levensboek een goede oplossing. Zo kunnen medewerkers een goed beeld krijgen met wie ze te maken hebben en waar ze rekening mee kunnen houden. Op die manier kan je de beste persoonsgerichte zorg leveren. Ook zou je via dit platform gedeelde interesses van de bewoners kunnen linken en daarop inspelen. 

Hoe hebben we dit gedaan?

Doormiddel van research zijn we op bepaalde conclusies gekomen. Deze conclusies hebben we gebruikt om alle stappen uit te werken, zodat we uiteindelijk tot een bruikbaar eindproduct komen. Ook is er een hoofdvraag tot stand gekomen die duidelijk maakt welke vraag er over het algemeen beantwoord moet worden. (Zie hieronder). 

Design challenge versie 2:

Design een prototype zodat bewoners kwaliteiten van vroeger kunnen ervaren en bevorderen. Daarnaast kunnen de bewoners samen met naasten & professionals hun levensverhaal beschrijven zodat medewerkers persoonlijkere zorg kunnen verlenen. 

Onderzoeksvragen ICT 

 • Hoe ziet het leven eruit van een cliënt met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen?  
 • Hoe zag het leven van een cliënt eruit voor het NAH (niet aangeboren hersenletsel) en wat is hierin belangrijk voor hen geweest en wat zijn de verschillen met nu?  
 • Welke aspecten zijn belangrijk om toegespitste zorg te kunnen verlenen?  
 • Hoe kunnen we een prototype ontwerpen die voor zowel de bewoners/naasten en de medewerkers praktisch toepasbaar is?  
 • Wat voor systemen/applicaties kunnen gebruikt worden? 

Onderzoeksvragen Verpleegkunde 

 • Hoe ziet het leven eruit van de bewoner voor en nadat de bewoner gediagnostiseerd is met bijvoorbeeld; epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen met eventueel bijkomend een NAH?   
 • Welke onderwerpen en informatie vinden bewoners en de naasten leuk en relevant om te delen in het digitale levensboek? En welke thema’s zijn hierbij belangrijk?    
 • Wat is de beste manier om deze informatie te verzamelen?    
 • Wat is de meerwaarde van een digitaal levensboek voor de diverse partijen? 

Onderzoeksvragen Toegepaste psychologie  

 • Wie nemen de interviews bij bewoners af, kies je voor intern (iemand van de afdeling zelf) of iemand van buiten?  
 • Hoe betrek je hier het netwerk van de geïnterviewde bij?  
 • Welke methode kies je om het interview te houden?  
 • Open of gesloten vragen  
 • Kies je voor een standaard format, of laat je dit open?  
 • Gebruik je verschillende methoden voor verschillende afdelingen, of kies je een methode voor de gehele organisatie  
 • Hoe zorg je ervoor dat de interviews breed ingezet kunnen worden?  
 • Hoe zorg je voor een goede overdracht? Welke tips zijn er voor het afnemen van interviews? 

Wat is er gemaakt?

Voor een uitgebreid overzicht van hoe alles tot stand is gekomen kan je terugvinden op de website. Onder het tabblad portfolio staat alles opgedeeld in deze categorieën hieronder.   

//pimdankers.com/kempenhaeghe-home/ 

Projectplan 

Het projectplan is opgezet voordat ik ben begonnen met de gehele opdracht om een inzicht te geven hoe ik dit ga aanpakken en hoe ik mijn planning ga volgen. Dit zijn de beginstappen. 

Research document 

Doormiddel van research zijn we op bepaalde conclusies gekomen. Deze conclusies hebben we gebruikt om alle stappen uit te werken, zodat we uiteindelijk op een eindproduct komen. Ook is er een hoofdvraag tot stand gekomen die duidelijk maakt welke vraag er over het algemeen beantwoord moet worden. Zie “Hoe hebben we dit gedaan” op de vorige pagina. Hier staat het beschreven. 

MoSCoW methode 

Het toekennen van dergelijke prioriteiten aan eisen helpt om projecten hanteerbaar te houden. Er kan sneller naar een oplevermoment worden gewerkt. Door minder belangrijke features (al dan niet tijdelijk) achterwege te laten is de ontwikkeling en ondersteuning van een project ook eenvoudiger. De MoSCow-methode is een principe dat veel wordt toegepast binnen productontwikkeling, software-ontwikkeling en bedrijfsanalyse om prioriteiten vast te stellen. De eisen van een project (denk aan de features van een product) worden bij een moscow-analyse ingedeeld in categorieën.  

Wireframe 

De wireframes zorgen ervoor dat het ontwerp van de uitwerking eenvoudiger wordt. Je wilt alle content op de best mogelijke manier ordenen om dit bespreekbaar maken met de experts om erachter te komen of er nog iets ontbreekt of aangepast kan worden voor het prototype. De conclusies zijn meegenomen in het ontwerp van het prototype. 

Prototype 

Nadat de conclusies duidelijk waren van de wireframes zijn deze toegepast op het klikbare prototype. Dit prototype is te bekijken op de site die hier bovenaan staat. Dit prototype is ook in de presentatie gepresenteerd aan de directeur/medewerkers van Kempenhaeghe en docenten van het Fontys. De conclusies zijn meegenomen in de realisatie en uitgewerkt. 

Realisatie 

Dit is de uitwerking van het klikbare prototype. Een werkend platform waarop de bewoners en medewerkers zich kunnen aanmelden en een profiel kunnen aanmaken. Deze uitwerking kan je zien op: //pimdankers-showcase.nl/ De gehele website kan je downloaden op mijn portfolio om zelf aanpassingen te maken. 

Om het platform uit te proberen kan je op deze login link klikken om in te loggen. Dat kan je doen met de volgende gegevens. 

Gebruikersnaam: pimdankers  

Wachtwoord: fontys123 

Presentatie 

Het concept is gepresenteerd aan de directeur/medewerkers van Kempenhaeghe en docenten van het Fontys. Zie de volledige presentatie video op het portfolio. 

Scrum bord 

In het scrumboard is er een planning gemaakt om overzicht te houden zodat alles realistisch binnen de tijd onderzocht, ontworpen en uitgewerkt kan worden. 

Hoe is het huidige ontwerp tot stand gekomen?

Wat moet er nog gebeuren? (Verdelen, ICT, Binnen Kempenhaeghe etc.)

Door welke opleiding/specialisatie kan dit vraagstuk eventueel opgepakt worden? 

 • Privacy (wetgeving intern Kempenhaeghe); Afdeling intern binnen Kempenhaeghe 
 • Onderzoek doen naar de voor- en nadelen plaatsen op het intranet;  
  Moet laagdrempelig zijn om dingen toe te voegen door alle betrokkenen, op alle locaties. ICT 
 • Afwegen of het een passende mogelijkheid is om bij het aanmaken van een account eventueel toestemming moet worden gegeven op het risico van wat het plaatsen van foto’s met zich meebrengt. ICT/Afdeling intern binnen Kempenhaeghe 
 • Financiële aspect Opleiding gericht op economie 
 • Up-to-date houden van de pagina; wie gaat dat doen? ICT 
 • Onderzoeken welke andere opleidingen nog een extra bijdrage kunnen leveren aan dit project. Lecturer Practitioner/Medewerkers binnen Kempenhaeghe/Fontys 
 • Meerdere bewoners en medewerkers een account aan laten maken op het web. Medewerkers, families en naasten 
 • Op het platform groepen aanmaken. Medewerkers, families en naasten 
 • Inzichtelijk maken wat gedeelde interesses van bewoners zijn. Medewerkers, families en naasten 
 • Medewerkers actief deel laten nemen op het platvorm en motiveren om een account aan te maken. Medewerkers 
 • Mogelijkheid tot inschrijven op het platform voor bepaalde activiteiten, bijeenkomsten of evenementen. Medewerkers, families en naasten 
 • Inzicht krijgen in de diversiteit van de programma gebruikers, denk hierbij aan; niveau, achtergrond, functie etc. ICT, medewerkers, studenten zorgverlening en psychologie 
 • Het platform nog meer aan laten sluiten bij de specifieke doelgroep en de mogelijkheid om persoonlijke voorkeuren terug laten komen op ieder zijn pagina.  
 • Welke opties missen er nog en wat kan er verbeterd worden? Algemeen 
 • Meerdere bewoners interviewen Naasten en medewerkers 
 • Wat voor naam/ huisstijl zou je het platform kunnen geven? ICT, medewerkers, studenten zorgverlening en psychologie 
 • Hoe kan het digitaal levensboek ingezet worden in de praktijk? ICT, medewerkers, studenten zorgverlening en psychologie 
 • Hoe kunnen o.a. verpleegkundigen het digitaal levensboek gebruiken (op welke momenten) en wat vraagt dit van ze? Verpleegkundigen 
 • Wat hebben verpleegkundigen op een afdeling voor kennis nodig om een digitaal levensboek in te vullen? ICT, Verpleegkundigen 
 • Hoe kunnen bewoners zelfstandig actief werken aan hun persoonlijk digitaal levensboek? Medewerkers, naasten en familie 
 • In hoeverre helpt het voor nieuwe studenten/professionals als ze zich al inlezen in digitale levensboeken van bewoners? (Bijvoorbeeld; shadowopdracht) Medewerkers en studenten Verpleegkunde 

Wie hebben het gemaakt?

Pim Dankers (Student ICT) p.dankers@student.fontys.nl 

Isa Martens (Student Verpleegkunde) i.martens@student.fontys.nl 

Bas de Waas (Student Toegepaste psychologie) b.vanwaas@student.fontys.nl  

© 2021 - 2022 Stage Portfolio - Pim Dankers. All Rights Reserved.

Close Menu